Hyppää sisältöön

MS-taudin muodot

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. MS-taudin kulku on alkuun aaltoileva 85-90 %:lla tapauksista.

MS-taudin muodot.

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. Se kulku on alkuun aaltoileva 85-90 %:lla tapauksista. Arviolta 10-15 %:lla taudin kulku on alusta pitäen etenevä.

  • Aaltomainen MS-tauti (relapsoiva remittoiva, RRMS)
  • Toissijaisesti etenevä, eli aaltomaisesti alkanut sairaus on muuttunut tasaisesti eteneväksi (sekundaarisesti progressiivinen, SPMS)
  • Ensisijaisesti eli alusta alkaen etenevä (primaaristi progressiivinen, PPMS)
Yhteistä MS-taudin eri muodoille:
  • Kaikissa muodoissa sairastuneen immuunijärjestelmä toimii virheellisesti hyökäten omaa hermostoa vastaan.
  • Oireet voivat olla samantyyppisiä, mutta yksilöllisiä taudin muodosta riippumatta. Useimmilla sairastuneista tauti aiheuttaa jossakin vaiheessa toimintakyvyn heikkenemistä.
  • MS-tautiin voivat sairastua sekä naiset että miehet.
  • Taudin aktiivisuus voidaan havaita uusina oireina, vanhojen oireiden pahenemisena tai magneettikuvauksessa nähtävinä muutoksina.
  • Toimintakyvyn ja työkyvyn ylläpitäminen ovat tärkeitä hoidon tavoitteita taudin muodosta riippumatta.

MS-taudin muotojen välisiä eroja

Esiintyvyys.

Aaltomainen tautimuoto on yleisempi. Se todetaan 85-90 %:lla tapauksista.

Arviolta 10-15 %:lla taudin kulku on alusta pitäen etenevä. Tämä ensisijaisesti etenevä tautimuoto aiheuttaa alusta alkaen tasaista liikunta- ja toimintakyvyn heikkentymistä ilman selkeitä pahenemisvaiheita.

Taudin eteneminen ja oireet.

Aaltomaisessa taudissa oireita ilmestyy ja sittemmin katoaa joko osittain tai kokonaan. Vanhat oireet saattavat palata ja pahentua.

Toissijaisesti etenevässä MS-taudissa pahenemisvaiheet tavallisesti jäävät vuosien kuluessa vähitellen pois ja tilalle tulee hidas mutta tasainen heikentyminen liikunta- ja toimintakyvyssä.

Ensisijaisesti etenevässä tautimuodossa oireet lisääntyvät tasaisesti, tyypillisesti ilman pahenemisvaiheita tai oireettomia jaksoja. Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto aiheuttaa usein enemmän toimintakyvyn heikkenemistä ja siten myös tarvetta esim. liikkumista tukevien apuvälineiden käyttöön.

Ikä diagnoosihetkellä.

Aaltomainen MS-tauti diagnosoidaan yleisimmin 20–30 -vuotiaana.

Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto diagnosoidaan tyypillisesti noin 10 vuotta myöhemmin, kun fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen on havaittavissa ja muut sairaudet on suljettu pois – tyypillisesti noin 40–50 ikävuoden vaiheilla.

Sukupuolijakauma.

Ensisijaisesti etenevä tautimuoto on yhtä yleinen miehillä ja naisilla.

Aaltomainen tauti on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä.

Lue nämä:

MS-taudin
oireet

MS-taudin oireet johtuvat aivojen ja selkäytimen paikallisista tulehdusmuutoksista. Näissä esiintyy paljon yksilöllistä vaihtelua.

MS-taudin diagnosointi

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. Sairauden diagnosointi ei ole mahdollista yhdellä ainoalla taudin tunnistavalla testillä.

Etsi