Hyppää sisältöön

MS-taudin muodot

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. MS-taudin kulku on alkuun aaltoileva 85 %:lla potilaista.

MS-taudin muodot.

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. Se kulku on alkuun aaltoileva 85 %:lla potilaista. Arviolta 15 %:lla taudin kulku on alusta pitäen etenevä.

  • Aaltomainen MS-tauti (relapsoiva remittoiva, RRMS)
  • Toissijaisesti etenevä, eli aaltomaisesti alkanut sairaus on muuttunut tasaisesti eteneväksi (sekundaarisesti progressiivinen, SPMS)
  • Ensisijaisesti eli alusta alkaen etenevä (primaaristi progressiivinen, PPMS)
Yhteistä MS-taudin eri muodoille:
  • Kaikissa muodoissa sairastuneen immuunijärjestelmä toimii virheellisesti hyökäten omaa hermostoa vastaan.
  • Oireet voivat olla samantyyppisiä, mutta yksilöllisiä taudin muodosta riippumatta. Useimmilla sairastuneista tauti aiheuttaa jossakin vaiheessa toimintakyvyn heikkenemistä.
  • MS-tautiin voivat sairastua sekä naiset että miehet.
  • Taudin aktiivisuus voidaan havaita uusina oireina, vanhojen oireiden pahenemisena tai magneettikuvauksessa nähtävinä muutoksina.
  • Toimintakyvyn ja työkyvyn ylläpitäminen ovat tärkeitä hoidon tavoitteita taudin muodosta riippumatta.

MS-taudin muotojen välisiä eroja

Esiintyvyys.

Aaltomainen tautimuoto on yleisempi. Se todetaan 85 %:lla potilaista.

Arviolta 15 %:lla taudin kulku on alusta pitäen etenevä. Tämä muoto aiheuttaa tasaista heikentymistä liikuntakyvyssä taudin toteamisesta alkaen.

Taudin eteneminen ja oireet.

Aaltomaisessa taudissa oireita ilmestyy ja sittemmin katoaa joko osittain tai kokonaan. Vanhat oireet saattavat palata ja pahentua.

Toissijaisesti etenevässä MS-taudissa pahenemisvaiheet tavallisesti jäävät vuosien kuluessa vähitellen pois ja tilalle tulee hidas mutta tasainen heikentyminen liikunta- ja toimintakyvyssä.

Ensisijaisesti etenevässä tautimuodossa oireet lisääntyvät tasaisesti, tyypillisesti ilman pahenemisvaiheita tai oireettomia jaksoja. Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto aiheuttaa usein enemmän toimintakyvyn heikkenemistä ja siten myös tarvetta esim. liikkumista tukevien apuvälineiden käyttöön.

Ikä diagnoosihetkellä.

Aaltomainen MS-tauti diagnosoidaan yleisimmin 20–30 -vuotiaana.

Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto diagnosoidaan tyypillisesti noin 10 vuotta myöhemmin, kun fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen on havaittavissa ja muut sairaudet on suljettu pois – tyypillisesti noin 40–50 ikävuoden vaiheilla.

Sukupuolijakauma.

Ensisijaisesti etenevä tautimuoto on yhtä yleinen miehillä ja naisilla.

Aaltomainen tauti on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä.

Lue nämä:

MS-taudin
oireet

MS-taudin oireet johtuvat aivojen ja selkäytimen paikallisista tulehdusmuutoksista. Näissä esiintyy paljon yksilöllistä vaihtelua.

MS-taudin diagnosointi

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. Sairauden diagnosointi ei ole mahdollista yhdellä ainoalla taudin tunnistavalla testillä.

Etsi