Skip to content

MS-taudin
oireet

MS-taudin oireet johtuvat keskushermoston tulehdusmuutoksista. Oireet ovat yksilöllisiä ja niitä voi esiintyä eri puolilla kehoa.

Mitkä ovat
MS-taudin oireet?

 • UUPUMUS. Jopa 90 %:lla potilaista on oireena uupumusta.
 • NÄKÖ- JA SILMÄOIREET ovat yleisiä. Ne ovat ensioireena 15–20 %:lla MS-tautiin sairastuneista.
 • LIIKKUMISEN HANKALUUS. 15 vuoden kuluessa taudin puhkeamisesta noin 50 %:lla potilaista on hankaluuksia kävelyssä.
 • UNIVAIKEUDET ja MASENNUS ovat MS-potilailla noin 2 kertaa yleisempiä kuin väestöllä keskimäärin.
 • VIRTSARAKON TOIMINTAHÄIRIÖT. Vähintään 80 %:lla potilaista on virtsarakon toimintahäiriöitä.
 • Muita yleisiä oireita ovat mm. lihasheikkous, tuntoaistin häiriöt, kipu, kognitiiviset häiriöt (muistamisen ja oppimisen ongelmat) sekä häiriöt seksuaalisuuden alueella. Lisäksi harvinaisempina oireina voi olla puhe- ja nielemisvaikeuksia.

Mistä MS-taudin oireet johtuvat?

MS-taudin oireet johtuvat aivojen, selkäytimen ja näköhermon paikallisista tulehdusmuutoksista. Koska tulehduspesäkkeitä voi olla monissa paikoissa keskushermostossa, oireita esiintyy eri puolilla kehoa.

Mitkä ovat
MS-taudin ensioireet?

Tavallisimmat ensioireet ovat näköhäiriöt ja raajojen tuntohäiriöt. MS-tauti alkaa nopeasti kehittyvillä oireilla, joiden perusteella sairastunut ei välttämättä vielä osaa hakeutua tutkimuksiin. Ensioireesta toipuu tavallisesti täysin. Osalla potilaista oireet kuitenkin jatkuvat ja lisääntyvät, ilman että niistä toipuisi välillä.

Hoitoon kannattaa joka tapauksessa hakeutua heti. Hoidon aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää sairauden etenemisen kannalta.

MS-taudin ensioireita voivat olla mm.

 • Näön hämärtyminen tai kaksoiskuvat.
 • Raajojen tuntoaistin häiriintyminen, joka ilmenee puutumisena tai outoina tuntemuksina.
 • Suolen ja virtsarakon toimintahäiriöt.
 • Huimaus tai tasapainovaikeudet.
 • Uupumus eli fatiikki.
 • Vaikeat sanat ääntyvät väärin tai lukiessa tekstin rivit eivät pysy paikallaan.

Näköoireet
MS-taudissa

MS-tautiin voi liittyä erilaisia silmäoireita, jotka ovat usein ohimeneviä ja korjaantuvia.

MS-tautiin voi liittyä erilaisia silmäoireita, joista näköhermon tulehdus on tavallinen MS-taudin ensioire. Näköhermon tulehdus on tyypillisesti toisen silmän oire, joka kehittyy muutaman päivän aikana ja voi vaihdella fyysisen rasituksen ja lämpötilan mukaan. Silmä voi olla kivulias ja liikuttelun arka, samalla näön tarkkuus heikkenee. Oireet kestävät yleensä muutamia viikkoja, ja yli 90 %:lla oire korjaantuu hyvin. Kortisoni nopeuttaa paranemista mutta ei vaikuta ennusteeseen.

MS-tautiin voi liittyä myös aivorungosta tai pikkuaivoista peräisin olevia silmäoireita, jotka ilmenevät esim. silmää liikuttavien lihasten häiriöinä, katseen kohdentamisen vaikeutena tai kaksoiskuvina. Oireet ovat usein ohimeneviä tai korjaantuvia. Pitkäkestoisiinkin oireisiin liittyy mukautuminen, jolloin haitta vähenee ajan myötä. Lisäksi pitkäkestoiset ja merkittävää haittaa aiheuttavat näköoireet ovat harvinaisia.

Tekstin on tarkastanut neurologian erikoislääkäri Juha Multanen.

Puutuminen
MS-taudin oireena

Puutuminen ja tuntomuutokset ovat tavallisia MS-taudin oireita.

Puutuminen on MS-taudissa tavallinen oire, jota ilmenee jo sairauden alkuvuosina. MS-tautiin liittyvään keskushermostoperäiseen puutumiseen liittyy tunnon alenema sekä siitä johtuva kömpelyys ja liikkeiden hallinnan vaikeus. Tunnon heikentymistä esiintyy yleisimmin jalkaterissä ja sormenpäissä.

Ohimenevä puutuminen on tavallinen oire väestötasolla. MS-potilailla esiintyy myös hyvänlaatuisia puutumisoireita, jotka helpottuvat yleensä liikkeessä. MS-taudin keskushermostoperäiset puutumisoireet sitä vastoin voivat korostua rasituksessa.

Tuntomuutokset, kuten tuntoaistin herkistyminen, kutina, nipistely ja puutuminen voivat joskus jäädä MS-taudin ainoaksi oireeksi.

Tekstin on tarkastanut neurologian erikoislääkäri Juha Multanen.

Fatiikki
MS-taudin oireena

Uupumus on tavallisimpia MS-taudin oireita. Terveellisten elämäntapojen noudattaminen helpottaa uupumuksen hallintaa.

Uupumus on yksilöllinen ja monitahoinen oire, joka saattaa ilmetä jo ennen MS-taudin varsinaista toteamista. MS-tautiin liittyvä uupumus (fatiikki) on voimakkaampaa kuin unenpuutteen tai liikunnan aiheuttama väsymys. Se on tavallisimpia MS-taudin oireita – jopa 80 %:lla potilaista esiintyy uupumusta jossakin sairauden vaiheessa.

Koska uupumus ei näy päällepäin, on oiretta haastavaa arvioida ulkopuolelta. Uupumuksen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, koska sillä voi olla merkittävä vaikutus jokapäiväiseen elämään. Itsepintainen uupumus voi vaikuttaa myös mielialaan. Uupumus ja masennus ovat kuitenkin kaksi erillistä oiretta.

Terveellisten ja säännöllisten elämäntapojen noudattaminen helpottaa uupumuksen hallintaa. Ruumiillinen rasitus, stressi ja lämpö tyypillisesti lisäävät uupumusta. Silti on osoitettu, että liikunnalla on oirekuvaa lievittävää vaikutusta. Myös riittävä lepo ja kehon viilentäminen vähentävät oireilua.

Tekstin on tarkastanut neurologian erikoislääkäri Juha Multanen.