Skip to content

MS-taudin muodot

MS-tauti on krooninen sairaus, jonka etenemistapa vaihtelee. Taudin kulku on alkuun aaltoileva 85 %:lla potilaista. Arviolta 15 %:lla taudin kulku on alusta pitäen etenevä.

Aaltomainen vai ensisijaisesti etenevä MS-tauti?

MS-taudin eri muotoja ovat:

  • Aaltomainen MS-tauti (relapsoiva remittoiva, RRMS)
  • Toissijaisesti etenevä, eli aaltomaisesti alkanut sairaus on muuttunut tasaisesti eteneväksi (sekundaarisesti progressiivinen, SPMS)
  • Ensisijaisesti eli alusta alkaen etenevä (primaaristi progressiivinen, PPMS)

Valtaosalla MS-tautipotilaista diagnosoidaan aaltomainen MS-tauti.

Yhteistä MS-taudin eri muodoille:

  • Kaikissa MS-taudin muodoissa sairastuneen immuunijärjestelmä toimii virheellisesti hyökäten omaa hermostoa vastaan.
  • MS-taudin kulkuun kuuluu oireiden pahentuminen jossakin vaiheessa.
  • Oireet ovat samantyyppisiä, mutta yksilöllisiä riippumatta taudin muodosta. Useimmilla potilailla tauti aiheuttaa jossakin vaiheessa myös jonkinlaista toimintakyvyttömyyttä.
  • MS-tautiin voivat sairastua sekä naiset että miehet.
  • Taudin aktiivisuus voidaan havaita oireiden pahenemisena tai magneettikuvauksessa nähtävinä muutoksina.
  • Toimintakyvyn heikkenemisen hidastaminen on tärkeä hoidon tavoite taudin muodosta riippumatta.

MS-taudin eri muotojen välisiä eroja:

Esiintyvyys

Aaltomainen MS-tauti diagnosoidaan n. 85 %:lla potilaista. Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto diagnosoidaan n. 15 %:lla potilaista; se on eniten toimintakyvyttömyyttä aiheuttava MS-taudin muoto.

Taudin eteneminen ja oireet

Aaltomaisessa MS-taudissa oireita ilmestyy ja sitten katoaa joko osittain tai kokonaan (remissio). Ensisijaisesti etenevässä MS-taudissa taudin oireisto lisääntyy tasaisesti, tyypillisesti ilman pahenemisvaiheita tai oireettomia jaksoja. Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto aiheuttaa usein enemmän toimintakyvyttömyyttä ja siten myös tarvetta esim. liikkumista tukevien apuvälineiden käyttöön.

Ikä diagnoosihetkellä

Aaltomainen MS-tauti diagnosoidaan yleisimmin 20-30 – vuotiaana. Ensisijaisesti etenevä MS-taudin muoto diagnosoidaan tyypillisesti noin 10 vuotta myöhemmin, kun fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen on havaittavissa ja muut sairaudet on suljettu pois – tyypillisesti noin 40–50 ikävuoden vaiheilla.

Sukupuolijakauma

Aaltomainen MS-tauti on naisilla kaksi-kolme kertaa yleisempää kuin miehillä. Ensisijaisesti etenevä MS-tauti on yhtä yleinen miehillä ja naisilla.

Muutokset magneettikuvissa

Aaltomaisessa MS-taudissa on tyypillisesti aivojen magneettikuvissa enemmän aktiivisia muutoksia (leesioita) kuin ensisijaisesti etenevässä MS-taudissa. Ensisijaisesti etenevässä MS-taudin muodossa on enemmän muutoksia selkäytimessä, mikä voi johtaa liikkumisvaikeuksiin.
Titin kokemus MS-taudista

"On itsestä kiinni, katkeroituuko vai elääkö hyvän elämän rajoitustensa kanssa."

Tomin kokemus MS-taudista

"En ole jäänyt sairauttani voivottelemaan. Vaikka se hidastuttaa tekemistä, aina voi ottaa rauhallisemmin."