Skip to content

Lääkehoito MS-taudissa

MS-tautiin on erilaisia hoitovaihtoehtoja, joista valitaan kullekin potilaalle sopivin lääkitys.

MS-taudin oireiluun ja etenemiseen voidaan vaikuttaa taudinkulkua muuntavilla lääkkeillä. Jokaisen potilaan hoito on yksilöllistä ja riippuu niin taudin luonteesta sekä potilaan elämäntilanteesta. Sopiva lääkitys valitaan yhdessä lääkärin kanssa ja sen valinnassa on otettava huomioon lääkkeiden vaikutusmekanismi, saavutettavat hyödyt sekä mahdolliset haitat.

Aaltomaisen MS-taudin hoitoon on Suomessa useita myyntiluvallisia lääkkeitä. Niiden annostelumuoto ja annostelu vaihtelee itsepistettävistä lääkkeistä suun kautta otettaviin sekä infuusiona sairaalassa annosteltaviin lääkemuotoihin:

Pistettävät lääkkeet
 • Glatirameeriasetaatti (Copaxone)
 • Interferonibeeta-1a (Avonex, Rebif)
 • Interferonibeeta-1b (Betaferon)
 • Peginterferonibeeta-1a (Plegridy)
Suun kautta annosteltavat lääkkeet
 • Dimetyylifumaraatti (Tecfidera)
 • Fingolimodi (Gilenya)
 • Kladribiini (Mavenclad)
 • Teriflunomidi (Aubagio)
Infusoitavat lääkkeet
 • Alemtutsumabi (Lemtrada)
 • Mitoksantroni (Novantrone, Mitoxantron Accord, Mitoxantron Ebewe)
 • Natalitsumabi (Tysabri)
 • Okrelitsumabi (Ocrevus) ▼

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.

Primaaristi etenevä MS-tauti on luonteeltaan ja taustoiltaan erilainen kuin aaltomaisesti etenevä MS-tauti ja tästä syystä johtuen on myös taudin hoito erilainen. Primaaristi etenevään MS-tautiin on yksi hyväksytty taudinkulkua muuntava lääkehoito:

Infusoitavat lääkkeet

Okrelitsumabi (Ocrevus)

Lääkevalmisteemme:

Voit kirjautua sivuille käyttämällä lääkepakkauksessa olevaa VNR-koodia.