Skip to content

MS-taudin hoito

MS-taudin hoitoon kuuluvat lääkehoito, omahoito ja kuntoutus. Niiden tavoitteena on vaikuttaa taudin kulkuun, lievittää oireita sekä ylläpitää hyvinvointia ja toimintakykyä.

Miten MS-tautia hoidetaan?

MS-tautiin on useita lääkehoitovaihtoehtoja, joista valitaan kullekin potilaalle sopivin hoito. Hoidon valinnassa huomioidaan myös potilaan elämäntilanne. MS-tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta nykyisillä hoidoilla sairauden kulkuun voidaan vaikuttaa paljon.

Lääkehoidon lisäksi MS-taudin hoitoon kuuluu oleellisesti omahoito ja kuntoutus, joiden avulla pyritään lievittämään oireita sekä ylläpitämään hyvinvointia ja toimintakykyä.

MS-taudin lääkehoito

MS-taudin kulkua voidaan hidastaa lääkkeillä. Lääkehoitojen on osoitettu vähentävän pahenemisvaiheiden määrää ja tautiin liittyvän haitan kertymistä. Myös useimpiin MS-taudin oireisiin, esimerkiksi masennukseen ja virtsarakon ongelmiin, on olemassa lääkehoitoja. Hoitoon kuuluu myös bakteeritulehdusten hyvä hoito, koska tulehdukset voivat altistaa pahenemisvaiheille.

Käytössä olevien lääkkeiden hidastava vaikutus on osoitettu, mutta mikään niistä ei paranna sairautta. MS-taudin kulkuun vaikuttava lääkitys pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain, koska lääkkeillä on osoitettu olevan merkittävä teho ennen kaikkea taudin alkuvaiheessa vallalla olevaan tulehdukseen. Lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia, jotka voivat lievittyä ajan kuluessa tai jäädä kokonaan pois. Joskus haittavaikutus voi olla syy vaihtaa lääkevalmisteesta toiseen.

MS-hoitajat opastavat hoidon aloittamisessa ja neuvovat, jos potilaalla tulee hoitoon liittyviä kysymyksiä. MS-hoitajat auttavat monipuolisesti myös muissa sairastumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa MS-taudin lääkehoidosta löydät täältä.

MS-taudin omahoito

Yksilöllinen ja päivittäinen omahoito on merkittävässä roolissa MS-taudin kokonaisvaltaisessa hoidossa ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Omahoitoon kuuluu mm.

  • Terveellinen ruokavalio
  • Riittävä liikunta
  • Uni ja lepo
  • Sosiaaliset suhteet
  • Tupakoimattomuus
  • Alkoholin välttäminen ja kohtuukäyttö
  • Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Sitoutuminen lääkehoitoon
  • Omatoiminen terveydentilan seuranta

Omahoidon tavoitteita ja toteutumista arvioidaan mm. sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynneillä.

Nykyinen teknologia on mahdollistanut omahoidon tukemiseksi myös verkkopalveluita, jotka tarjoavat potilaille tukea, harjoitteita ja vihjeitä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä terveyden edistämiseksi ja kohentamiseksi. Verkosta saatavalla tuella on todettu olevan monenlaista hyötyä potilaille ja heidän omaisilleen.

MS-tauti ja kuntoutus

Kuntoutus on osa MS-potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Potilaalle räätälöidään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma taudinkuvan mukaan. Kuntoutussuunnitelman tekemiseen osallistuu moniammatillinen tiimi ja kuntoutujan on hyvä sitoutua omiin tavoitteisiinsa alusta alkaen.

Jokaisen MS-potilaan on hyvä harrastaa omaehtoista terveysliikuntaa heti taudin alkuvaiheesta alkaen. Liikunnalla on todettu myönteisiä vaikutuksia MS-taudin oireisiin ja se pitää yllä lihaskuntoa ja tasapainoa. Säännöllinen liikunta kohottaa myös mielialaa.

Lisätietoa kuntoutuksesta löytyy Neuroliiton sivuilta.