Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä

Onko tämä MS-tautia?

Tuntopuutoksia, päänsärkyä, huimausta, näköoireita, voimattomuutta ja sitkeää uupumusta. Googlesta, perheeltä, ystäväpiiristä ja eri sairausryhmien keskustelupalstoilta kysytään ääneen: ”Voivatko oireet ja tuntemukset olla MS-tautia?” Yksin ja yhdessä pohditaan ja punnitaan, voisiko kyseessä kuitenkin olla esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvä väsymys- ja stressitila, raudanpuute, verenpainetauti, migreeni tai masennus? Onko kyseessä ohimenevä tuntemus vai pysyvä haitta?

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on neurologinen sairaus, joka saattaa vaikuttaa koko kehoon. MS-taudissa hermosolujen myeliinituppi vaurioituu. Myeliinituppea voisi verrata sähköjohdon eristeeseen – kun eriste vaurioituu, sähköt eivät toimi kunnolla. Hermosoluissa tämä tarkoittaa sitä, että hermoimpulssin kulku vaikeutuu, tiedonvälitys heikentyy, hidastuu ja voi loppua jopa kokonaan. MS-taudin oireet ovat erilaisia eri ihmisillä riippuen siitä, missä keskushermoston osissa muutoksia ilmenee. 1,2

Voidaan ajatella, että monikin oire viittaa MS-tautiin, mutta vain melko harvalla suomalaisella on MS-diagnoosi – lähteestä riippuen Suomessa on n. 12000 MS-tautia sairastavaa3. Moniin muihin sairauksiin voi liittyä samankaltaisia oireita ja tuntemuksia kuin MS-tautiin. Oireet voivat kuulua myös esimerkiksi erilaisiin elämäntilanteisiin. Muun muassa tämän vuoksi MS-taudin diagnoosin tekee vain neurologian erikoislääkäri.1

MS-diagnoosiin ei johda mikään yksittäinen oire tai tutkimus, vaan se on johtopäätös oireiden ja tutkimuslöydösten kokonaisuudesta. MS-tauti diagnoosi tehdään McDonaldin 2017 kriteerien mukaisesti.1Voit lukea lisää MS-taudin diagnoosista täältä. 

Tyypillisimpiä MS-taudin alkuoireita ovat näköhermontulehdus ja siitä johtuvat näköhäiriöt, kuten kaksoiskuvat. Huimaus, tasapainohäiriöt ja tuntopuutokset ovat myös yleisiä MS-taudin ensioireita.1,4

Välillä oireet laantuvat, toisinaan ne ”riehaantuvat” – tällöin on usein kyse pahenemisvaiheesta. Pahenemisvaihe ilmenee uuden oireen ilmaantumisella tai vanhan oireen pahenemisella. Pahenemisvaihe alkaa muutaman päivän kuluessa, tavanomaisesti oireet lisääntyvät noin kahden viikon ajan, kunnes lievittyvät ja lopulta ohittuvat kuukauden kuluessa.5 Pahenemisvaiheen tunnistamisessa on tärkeää olla yhteydessä omaan hoitoyksikköön. Usein pahenemisvaiheen oireita hoidetaan kortisonilla joko suonensisäisesti sairaalassa tai suun kautta otettavin lääkkein kotona.1

Vaikka MS-tautiin ei ole parantavaa hoitoa, voidaan nykylääkityksen keinoin vaikuttaa taudin kulkuun ja etenemiseen sekä pahenemisvaiheiden esiintymiseen. Oma MS-hoitoyksikkösi vastaa sinulle lääkityksiin liittyvissä kysymyksissä.  Lääkityksestä voit lukea lisää täältä.

Asiantuntija: Minna Salakari, Suomen MS-hoitajat ry

Viitteet:

1 MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 5.8.2020). Saatavilla: www.kaypahoito.fi http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi36070

2 Suomen MS-hoitajat ry 2018. MS-ASEMA, näkymättömät oireet (viitattu 5.8.2020). Saatavilla: https://www.ms-asema.fi/naekymaettoemaet-oireet

3 Neuroliitto (viitattu 5.8.2020) Saatavilla: https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/tietoa-sairauksista/ms-tauti/sairastuminen-ja-ensioireet/

4 Terveyskylä, Aivotalo 2018. Mitkä ovat MS-taudin ensioireet? (Viitattu 5.8.2020) Saatavilla: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/ms-tauti/miten-t%C3%A4m%C3%A4-etenee-ms-taudin-kuva-ja-kulku/mitk%C3%A4-ovat-ms-taudin-oireet

5 Terveyskylä, Aivotalo 2018. Onko pahenemisvaihe alkamassa? (Viitattu 5.8.2020) Saatavilla: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/ms-tauti/miten-t%C3%A4m%C3%A4-etenee-ms-taudin-kuva-ja-kulku/onko-pahenemisvaihe-alkamassa

MI-FI-00000584

Etsi