Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä

Onko MS-tauti perinnöllinen?

Voidaan heti alkuun todeta, että MS-tauti ei ole perinnöllinen. Jos vanhemmilla on MS-tauti, niin myös jälkeläisillä on kohonnut riski sairastua MS-tautiin.1,2 Vain 5-10 %:lla potilaista on lähisuvussa MS-tautia.3 Ensimmäisen asteen sukulaisilla sairastumisriski on noin 5%, mikä on kaksikymmentä kertaa suurempi kuin muulla väestöllä. Jos molemmilla vanhemmilla on MS-tauti, niin lasten sairastumisriski on korkeampi.4

MS-taudille altistavia perintötekijöitä tunnetaan useita ja niiden esiintyminen lapsella aiheuttaa vain korostuneen herkkyyden taudin mahdolliselle puhkeamiselle. Mikään niistä ei suoranaisesti aiheuta MS-tautia.1 Jos identtisistä kaksosista toisella on MS-tauti, niin toisen samamunaisen kaksosen riski sairastua on 25-30 %, vaikka he ovat perintötekijöiltään täysin samanlaisia. Ei-identtisillä kaksosilla vastaava riski on noin 4-5 %, eli samaa luokkaa kuin muillakin ensimmäisen asteen sukulaisilla.4,5

Nykykäsityksen mukaan MS-taudin riskiin vaikuttavatkin suuresti ympäristötekijät, kuten lapsuusiän virusinfektiot. Myös auringon valon vähäisellä määrällä (ultraviolettisäteilyllä) ja D-vitamiinin vähäisellä saannilla on katsottu olevan vaikutusta kohonneeseen sairastumisriskiin. Suomessa sairastumisriski riippuu myös paljon siitä, ovatko sukujuuret Itä- tai Pohjois-Suomessa (matala riski) vai Etelä-Pohjanmaalla, mistä kotoisin olevilla on suomalaisista korkein riski sairastua.3

Asiantuntija: Neurologian erikoislääkäri Markus Färkkilä

 

Kirjallisuutta:

1. Parnell G and Booth D. The Multiple Sclerosis (MS) Genetic Risk Factors Indicate both Acquired and Innate Immune Cell Subsets Contribute to MS Pathogenesis and Identify Novel Therapeutic Opportunities. Front Immunol. 2017; 8: 425

2. Compston A and Coles A. Multiple Sclerosis. Lancet 2002; 359(6):1221-31

3. Kliininen neuroimmunologia (toim. Elovaara, Pirttilä, Färkkilä, Hietaharju) 2006: Multippeli skleroosi ss. 99-128

4. Robertson NP. et al. Offspring recurrence rates and clinical characteristics of conjugal multiple sclerosis. Lancet 1997; 349: 1587-1590

5. Sadovnick AD. Familial recurrence risks and inheritance of multiple sclerosis. Current Opin. Neurol Neurosurg 1993;6:189-94

6. Willer CJ. et al. Twin concordance and sibling recurrence rates in multiple
sclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 2003. 100(22):12877-82

 

MI-FI-00000583

Etsi