Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä

Miksi käyttäisin lääkehoitoa?

Vaikka MS-tautiin ei ole parantavaa hoitoa, niin varhain aloitetun lääkehoidon, omahoidon ja kuntoutuksen menetelmin voidaan hidastaa taudin etenemistä ja toimintakyvyn heikkenemistä.1,2 Lääkkeen ohjeenmukainen annostelu varmistaa lääkehoidon parhaan mahdollisen tehon.2

Lääkehoidon aloittamiseen ja lääkehoitoon sitoutumiseen on monta hyvää syytä:

1. Lääkehoito hidastaa taudin etenemistä.1,2

Taudin kulkuun vaikuttavalla lääkityksellä pahenemisvaiheita voidaan tutkitusti vähentää, ja tämän myötä sairauden tuomia haittoja pienentää. MS-taudin kulkuun vaikuttava lääkitys pitäisi aloittaa mahdollisimman varhain diagnoosin varmistuttua. Taudin kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä on osoitettu olevan merkittävä teho ennen kaikkea taudin alkuvaiheessa vallalla olevaan tulehdukseen.

2. Lääkitys helpottaa MS-taudin oireita.2

Useimpiin MS-taudin oireisiin, myös näkymättömiin oireisiin, kuten masennukseen, uupumukseen ja virtsarakon ongelmiin, voidaan vaikuttaa lääkehoidon keinoin.

3. Lääkehoito ylläpitää toimintakykyä.2

EDSS*-pistein kartoitetun toimintakyvyn on voitu todeta säilyvän pidempään niillä, jotka käyttävät lääkitystä säännöllisesti ja joiden lääkitys on aloitettu varhaisessa vaiheessa sairautta.

4. Lääkehoito ylläpitää elämänlaatua.3

Pitkään MS-tautia sairastaneilla elämänlaatu on heikompi kuin täysin terveillä verrokeilla. Koska lääkehoidolla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn, sen voidaan ajatella sitä kautta myös ylläpitävän  sairastuneiden elämänlaatua.

Lääkitykseen on useita vaihtoehtoja, mikä mahdollistaa entistä yksilöllisemmän lääkehoidon suunnittelun MS-tautia sairastaville. Hoitohenkilökunnan kanssa on hyvä pohtia, mihin hoitovaihtoehtoon on helpoin sitoutua, jotta lääke tulee varmasti käyttöön.

Aktiivinen lääkevasteen arviointi on yksi hoidon kulmakivistä, jotta hoidosta saadaan optimaalinen hyöty eikä turhia lääkityksiä käytetä. Lääkevastetta ja taudin aktiivisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota pahenemisvaiheisiin, magneettikuviin sekä toimintakykyyn.1

Kaikissa lääkehoitoon liittyvissä asioissa on hyvä kääntyä oman hoitoyksikön puoleen. Lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia. Joskus niiden takia voi olla tarpeen vaihtaa lääkevalmistetta.  Jokainen on oman sairautensa asiantuntija, kerro rohkeasti omat tuntemuksesi ja toiveesi.

*EDSS = Expanded Disability Status Scale on MS-oirekirjoa kuvaava haittaluokitus, asteikko 0-10

Asiantuntija: Minna Salakari, Suomen MS-hoitajat ry

 

Kirjallisuutta:

1. MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 1.1.2020). Saatavilla: www.kaypahoito.fi http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi36070

2. Terveyskylä, Aivotalo, MS-taudin hoito, MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkehoito (viitattu 1.1.2020). Saatavilla: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/ms-tauti/sairauden-kimppuun-ms-taudin-hoito/ms-taudin-kulkuun-vaikuttava-l%C3%A4%C3%A4kehoito

3. Brundin L, Kobelt G, Berg J, Capsa D, Eriksson J; European Multiple Sclerosis Platform. Mult Scler. 2017 Aug;23(2_suppl):179-191. doi: 10.1177/1352458517708682. New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe: Results for Sweden.

MI-FI-00000583

Etsi