Hyppää sisältöön

Roche tarjoaa lisää aikaa

Mitä vakavasti sairastuneet eniten toivovat? Usein heidän ainoa toiveensa on, että he saisivat ‘lisää aikaa’. Joko lisää elinaikaa tai lisää elämänlaatua, ennen kuin sairauden oireet vaikeuttavat oloa. Lisää aikaa, jonka käyttäisivät läheistensä kanssa ja jota he arvostaisivat paljon enemmän kuin ennen, jolloin se oli itsestäänselvyys.

Lääkeyhtiö Roche on erikoistunut vakavien sairauksien hoitoon kehitettyihin lääkkeisiin ja niiden tuomiseen potilaiden saataville. Olemme tuoneet ja tuomme tulevaisuudessakin ratkaisuja mm. erilaisten syöpien, reumasairauksien, keuhkosairauksien ja neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, hoitoon.

Se on aikaa ja resursseja vievää tutkimustyötä – 10 000 molekyylistä saattaa vain yksi päätyä lääkkeeksi potilaiden käyttöön.

Niin kuin tiedämme, MS-taudin kohdalla tärkeintä on taudin varhainen diagnoosi, potilaan sitoutuminen hoitoon ja tarkka seuranta. Oikeanlainen lääkitys saattaa tuoda sairastavalle lisää toimintakykyistä aikaa ¹ .

Joku on sanonut, että yhteiskunta on juuri niin hyvä kuin miten se huolehtii heikoimmistaan. Siksi on tärkeää, että asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta yhtäläiset hoitomahdollisuudet ovat tarjolla kaikille suomalaisille.

1. MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. (viitattu 11.5.2020) Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Etsi