Puutuminen MS-taudin oireena

Puutuminen on MS-taudissa tavallinen oire, jota ilmenee jo sairauden alkuvuosina. MS-tautiin liittyvään keskushermostoperäiseen puutumiseen liittyy tunnon alenema sekä siitä johtuva kömpelyys ja liikkeiden hallinnan vaikeus. Tunnon heikentymistä esiintyy yleisimmin jalkaterissä ja sormenpäissä.

Ohimenevä puutuminen on tavallinen oire väestötasolla. MS-potilailla esiintyy myös hyvänlaatuisia puutumisoireita, jotka helpottuvat yleensä liikkeessä. MS-taudin keskushermostoperäiset puutumisoireet sitä vastoin voivat korostua rasituksessa.

Tuntomuutokset, kuten tuntoaistin herkistyminen, kutina, nipistely ja puutuminen voivat joskus jäädä MS-taudin ainoaksi oireeksi.