Mitkä ovat MS-taudin oireet?

MS-taudin oireet ovat yksilöllisiä. Oireita voi olla eri puolilla kehoa.

 • Jopa 90 %:lla potilaista on oireena uupumusta.6
 • Näkö- ja silmäoireet ovat yleisiä. Ne ovat ensioireena 15–20 %:lla MS-tautiin sairastuneista.9
 • 15 vuoden kuluessa taudin puhkeamisesta noin 50 %:lla potilaista on hankaluuksia kävelyssä.5,7,8
 • Univaikeudet ja masennus ovat MS-potilailla noin 2 kertaa yleisempiä kuin väestöllä keskimäärin.11,12
 • Vähintään 80 %:lla potilaista on virtsarakon toimintahäiriöitä.10
 • Muita yleisiä oireita ovat mm. lihasheikkous, tuntoaistin häiriöt, kipu, kognitiiviset häiriöt (muistamisen ja oppimisen ongelmat) sekä häiriöt seksuaalisuuden alueella. Lisäksi harvinaisempina oireina voi olla puhe- ja nielemisvaikeuksia.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurella osalla potilaista tauti on melko vähäoireinen eikä juuri vaikuta normaalielämään moniin vuosiin sairastumisen jälkeen.

Mistä MS-taudin oireet johtuvat?

MS-taudin oireet johtuvat aivojen, selkäytimen ja näköhermon paikallisista tulehdusmuutoksista. Koska tulehduspesäkkeitä voi olla monissa paikoissa keskushermostossa, oireita esiintyy eri puolilla kehoa.

Mitkä ovat MS-taudin ensioireet?

MS-taudin ensioireita voivat olla mm.

 • Näön hämärtyminen tai kaksoiskuvat. Lue lisää näköoireista täältä.
 • Raajojen tuntoaistin häiriintyminen, joka ilmenee puutumisena tai outoina tuntemuksina. Lue lisää puutumisesta täältä.
 • Suolen ja virtsarakon toimintahäiriöt.
 • Huimaus tai tasapainovaikeudet.
 • Uupumus eli fatiikki. Lue lisää uupumuksesta täältä.
 • Vaikeat sanat ääntyvät väärin tai lukiessa tekstin rivit eivät pysy paikallaan.

Tavallisimmat ensioireet ovat näköhäiriöt ja raajojen tuntohäiriöt. MS-tauti alkaa nopeasti kehittyvillä oireilla, joiden perusteella sairastunut ei välttämättä vielä osaa hakeutua tutkimuksiin. Ensioireesta toipuu tavallisesti täysin. Osalla potilaista oireet kuitenkin jatkuvat ja lisääntyvät, ilman että niistä toipuisi välillä.

Hoitoon kannattaa joka tapauksessa hakeutua heti. Hoidon aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää sairauden etenemisen kannalta.