Elämä MS-taudin kanssa

Neurologinen sairaus voi tuoda mukanaan monenlaisia kysymyksiä ja sopeutumishaasteita. Diagnoosi voi toisaalta tuntua helpotukselta, kun mahdollisesti pitkänkin epätietoisuuden ja etsintävaiheen kautta oireille löytyy selitys ja nimi. Usein helpotuksen rinnalla herää kuitenkin paljon tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Miten sairauden kanssa voi elää niin, että sen vaikutukset elämään olisivat mahdollisimman vähäiset?

Yleisimpiä MS-tautiin liittyviä teemoja ovat mm.

  • MS-tauti ja ihmissuhteet. Vaikka sairastuminen on hyvin henkilökohtainen kokemus, se vaikuttaa myös lähipiirin ihmisiin. Läheiset voivat kaivata neuvoja, miten olla parhaiten tukena tai he saattavat kaivata tukea myös itse. Sairaudella voi olla vaikutusta myös seksuaalisuuteen. Mahdolliseen raskauteen MS-tauti ei aiheuta lisäriskiä. Sairauden myötä keskustelun tärkeys korostuu parisuhteessa ja perheenjäsenten välillä.

 

  • MS-tauti ja työ/ opiskelu. MS-tauti vaikuttaa hyvin eri tavoin eri ihmisten työkykyyn, ja osa pärjää työssään normaaliin eläkeikään asti. Taudin oireet, kuten uupuminen, voivat kuitenkin vaikuttaa työssä jaksamiseen. Työtä voi olla mahdollista keventää, esimerkiksi työajan liukumisin, lyhennyksin tai etätyömahdollisuuksin. Opiskeluaikana sairastuminen saattaa viivästyttää opintoja. Tarvittaessa on mahdollista hakea Kelan ammatillista kuntoutusta uudelleenkouluttautumista varten.

 

  • MS-tauti ja vapaa-aika. MS-tauti voi vaikuttaa myös harrastuksiin. Sairastumisen jälkeen omaehtoisen liikunnan aloittaminen tai jatkaminen on tärkeää, sillä liikunta tukee myös kuntoutusta. Neurologinen sairaus ei estä liikkumista, mutta liikuntaharrastus tulee mukauttaa sairauden tuomiin rajoituksiin ja muutoksiin. Matkustelua MS-tauti ei estä, mutta ainakin kohdemaan olosuhteet, lääkkeiden kuljetus ja rokotukset on hyvä huomioida. Hyvä suunnittelu ja oman voinnin huomioiminen auttavat myös muissa harrastuksissa. Parhaimmillaan harrastukset tuovat iloa ja tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

 

MS-tauti on oireiltaan ja etenemistavoiltaan monimuotoinen, eikä kukaan voi taata, miten kenenkin kohdalla sairaus tulee vaikuttamaan elämään. Epävarmuuden sietäminen onkin keskeisin tekijä sairauden kanssa elämisessä. Pitää uskaltaa haaveilla ja suunnitella, mutta toisaalta varautua myös vaihtoehtoisin suunnitelmin. Sairaus pitää ottaa huomioon, mutta mielenkiinto pitää kohdistaa elämiseen.

Eväitä sopeutumiseen saa mm. Neuroliitolta.